1 maja 2015

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo, które w procesach produkcyjnych korzysta z substancji mogących prowadzić do powstania atmosfery wybuchowej, do przygotowania dokumentu ocena zagrożenia wybuchem zobowiązują Cię odpowiednie przepisy prawa, konkretnie jedno z rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. Przepisy te odnoszą się również do tych przedsiębiorstw, które co prawda w bezpośredni…Czytaj więcej