Wykorzystanie ultradźwięków umożliwiło kontrolne badanie wielu materiałów bez konieczności ich fizycznego uszkodzenia, rozwiercania czy przecinania. Dzięki rozwojowi nowych technologii, przede wszystkim dzięki miniaturyzacji urządzeń diagnostycznych, badania ultradźwiękowe stały się powszechnie dostępne i są dziś szeroko stosowane w różnych branżach przemysłu, a także w budownictwie. Umożliwiają sprawdzenie jakości wykonanych konstrukcji w nieinwazyjny, bezpieczny dla nich sposób.

Jak wygląda takie badanie?

Wszystkie badania ultradźwiękowe wykorzystują drgania mechaniczne, które rozchodzą się w różnych materiałach z nieco inną prędkością. Jeśli fala napotka na swojej drodze pustą przestrzeń, ulegnie zakłóceniu, co zostanie zobrazowane na wykresie. Do badania wykorzystuje się urządzenia emitujące fale dźwiękowe o ściśle określonej częstotliwości oraz komputery, które zajmują się ich przetworzeniem, tak by zobrazować ciągłość lub brak ciągłości w strukturze badanego materiału. Badanie ultradźwiękami jest jednym z prostszych w realizacji, nie wymaga bowiem specjalnego przygotowania materiału i może być realizowane w różnych warunkach. Na prawidłowość odczytu ma wpływ jedynie jakość użytego sprzętu oraz profesjonalizm przeprowadzenia badania.

Co można sprawdzić przy pomocy badania ultradźwiękowego?Co możemy zbadać?

W odróżnieniu od typowych badań nieinwazyjnych, które umożliwiają jedynie określenie powierzchniowych wad występujących w badanym fragmencie materiału, badanie przy pomocy ultradźwięków pozwala dostrzec wady głębokie, znajdujące się pod powierzchnią materiału, których nie dostrzeżemy z zewnątrz. W ten sposób możemy nie tylko wykryć ewentualne puste przestrzenie, ale także określić ich wielkość, a nawet kształt. Badania ultradźwiękowe są doskonałym sposobem na analizowanie wytrzymałości różnego rodzaju konstrukcji bez konieczności ich niszczenia. Dzięki temu znajdują szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w branży budowlanej. Korzysta się z nich przy sprawdzaniu jakości wykonania, wewnętrznej spoistości i ciągłości konstrukcji stalowych, a także elementów wykonanych z tworzy sztucznych.

Jeśli powierzchniowa analiza jakości wykonania wybranego elementu konstrukcyjnego jest niewystarczająca i jednocześnie nie chcemy go zniszczyć podczas badania, wówczas badanie ultradźwiękami jest jedną z najlepszych opcji. Alternatywnym rozwiązaniem może być badanie radiograficzne. Niestety jest ono mniej dokładne, bo nie oddaje pełni obrazu wielkości ubytku – widzimy jego dwuwymiarowy obraz, a zatem możemy poznać jedynie jego ogólny kształt. Poza tym jest badaniem trudniejszym w realizacji.