Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Danych w firmie

Zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 2009 roku wszyscy przedsiębiorcy powinni powołać osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w swoich firmach. Osoba taka to Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a do jej obowiązków należeć mają szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz nadzorowanie procedur ochrony danych w firmie. Ochrona ta dotyczyć będzie zarówno danych pracowników jak i klientów firmy. Jak się okazuje wielu przedsiębiorców nie zna przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Największy problem dotyczy niewiedzy odnośnie konieczności informowania kontrahentów o tym, kto oraz dlaczego przetwarza dane ze źródeł ogólnie dostępnych, oraz informowania o prawie do ich usunięcia lub poprawienia. Brak odpowiedniej osoby pełniącej funkcję administratora bezpieczeństwa informacji nakłada obowiązek przejęcia jego zadań przez administratora danych lub samego właściciela firmy. Administratorem takim może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadająca niezbędną wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych. Więcej na temat bezpieczeństwa informacji dowiesz się na stronie: http://www.securitypartners.pl/outsourcing-administrator-bezpieczenstwa-informacji/.