Jak złożyć reklamację?

Jeśli kupiony przez nas produkt okazał się w jakiś sposób wadliwy, mamy prawo do złożenia reklamacji u sprzedawcy. Co bardzo ważne, sprzedawca nie może odesłać nas do producenta sprzętu – postępowanie reklamacyjne musi przeprowadzić we własnym zakresie, chyba że sami będziemy chcieli zgłosić się do producenta. To nowe, ważne uprawnienie konsumenckie, o którym warto pamiętać. Samą reklamację możemy złożyć w dowolnej formie i w terminie 2 lat od daty zakupu konkretnego urządzenia. Trzeba jednak pamiętać, że towar musimy zareklamować najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od ujawnienia wady danego produktu.

Reklamacja może zostać złożona przez nas ustnie, pisemnie, telefonicznie, a nawet mailowo, jeżeli sprzedawca oferuje możliwość składania reklamacji pocztą elektroniczną. Ważne jednak, aby otrzymać potwierdzenie złożenia reklamacji. Dzięki temu mamy podkładkę, że reklamację złożyliśmy w terminie i przysługuje nam prawo do wymiany towaru na nowy lub jego naprawy, jeśli ta jest możliwa do przeprowadzenia. W treści reklamacji powinny znaleźć się informacje na temat sprzedawcy i kupującego (dane kontaktowe), określenie produktu, który reklamujemy i przyczyna złożenia reklamacji – określenie zauważonych wad. Dodatkowo, w treści reklamacji warto zaznaczyć, jakie mamy roszczenia. Czy prosimy o naprawę czy wymianę towaru na nowy. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do naszej reklamacji. Jeśli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie (14 dni kalendarzowych, a nie roboczych), uznaje się, że reklamacja została uznana. Co warte podkreślenia, sprzedawca nie musi zwracać nam pieniędzy za reklamowany towar. W pieszej kolejności może go naprawić, ewentualnie wymienić na nowy. Jeśli sprzedawca uchyla się od uznania reklamacji klienta, co niestety wciąż jest częstą praktyką, warto poprosić o pomoc prawnika. Ekspertem w dziedzinie praw konsumentów jest kancelaria www.ceranek.pl. To najlepszy sposób na dochodzenie swoich słusznych praw i jeśli polubowne próby rozwiązania sporu ze sprzedawcą zawodzą, warto skorzystać z pomocy fachowców.