Jakie formalności można załatwić w kancelarii notarialnej?

Notariusz to w polskim prawie osoba zaufania publicznego. Sporządzone przez niego dokumenty, niezależnie od ich rodzaju są więc dokumentami urzędowymi, którymi można posługiwać się w różnych sytuacjach i urzędach. Notariusz Szamotuły oferuje usługi wynikające z tego, jakie możliwości dają mu przepisy prawa. W jego kancelarii notarialnej można więc załatwić wiele formalności.

Spisanie umowy każdego rodzaju

Pozwól sobie pomóc, zatrudnij Notariusza z SzamotułBardzo powszechne jest spisywanie umów przed notariuszem Szamotuły, który uwiarygodnia je swoją pieczęcią i podpisem. Najczęściej są to umowy dotyczące sprzedaży, zamiany lub darowizny, ale zdarzają się niezwykle często również umowy o dział spadku, o dożywocie, czy podział majątku pomiędzy małżonkami. Jeżeli umowa ma zostać przedstawiona w późniejszym czasie przed bankiem lub w urzędzie państwowym, bardzo często wymagana jest właśnie taka jej forma. W związku z tym, notariusz Szamotuły umawia klientów na konkretne godziny spotkania i umożliwia im podpisanie umowy w swojej obecności. Nikt nie ma prawa podważać jej wiarygodności, ponieważ notariusz występuje w tej sytuacji jako urzędnik potwierdzający oryginalność dokumentu i spisanie umowy właśnie przed nim.

Regulacja spraw spadkowych

W kancelarii notariusza Szamotuły można również załatwić szeroko rozumiane sprawy spadkowe. Wiele osób decyduje się w dzisiejszych czasach na spisanie testamentu i najlepiej, jeżeli zostanie on spisany właśnie przed notariuszem. Wówczas dokumentu nie można podważyć, w przeciwieństwie do sporządzonego ręcznie bez świadków. U notariusza można też sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, czyli dokument niezbędny w wielu urzędach i bankach. Również notariusz Szamotuły ma możliwość przyjęcia dokumentu odrzucenia spadku, co zdarza się w specyficznych sytuacjach, kiedy spadkodawca miał wielu wierzycieli i rodzina nie chce dziedziczyć jego długów. To bardzo powszechna procedura, z którą często spotykają się notariusze.

Pozostałe czynności

Poza wspomnianymi powyżej, notariusz zajmuje się również wieloma innymi, często dość błahymi sprawami. Przykładem może być możliwość poświadczenia przez niego zgodności kopii dokumentu z oryginałem. Najlepiej takiej czynności dokonać właśnie w kancelarii notarialnej. Wówczas dokument z pewnością zostanie zaakceptowany w każdym urzędzie oraz banku. Takie poświadczenie za zgodność nie kosztuje wiele, a cena uzależniona jest od taksy notarialnej. Poza tym, zajmuje to zaledwie parę chwil. Często urzędy wymagają potwierdzenia zgodności właśnie przez uprawnionego do tego notariusza i jest to absolutną koniecznością w takiej sytuacji.