Narzędzia niezbędne do pracy przy układach chłodniczych

erwis układów chłodniczych i klimatyzacyjnych nie jest łatwy. Wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Niezbędne będą także określone narzędzia, które za chwilę szerzej opiszemy. Warto w tym miejscu dodać, że wszelkie nieautoryzowane prace przy chłodnictwie mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami. Począwszy od wycieku czynnika chłodniczego do atmosfery, który nie jest obojętny dla środowiska, aż do poparzeń i poważnych obrażeń ciała.

Ocena sprawności układu

Manometry chłodnicze

Przystępując do jakichkolwiek prac serwisowych, czy to przy przemysłowym układzie chłodniczym, bądź domowej lub samochodowej klimatyzacji, najpierw należy zebrać podstawowe dane. Mowa między innymi o ilości czynnika w przewodach oraz jego ciśnieniu. W tym celu do systemu podłącza się manometry chłodnicze, czyli zestaw dwóch wskaźników wraz z przewodami. Każdy układ posiada porty po stronie zimnej oraz gorącej, służce do przyłączenia wyżej wymienionego zestawu. Pozwala on wstępnie oszacować co dzieje się wewnątrz: czy czynnik w ogóle jest obecny, a jeśli tak to jakie panuje we wnętrzu ciśnienie. Dopiero na tym etapie można podjąć decyzję o dalszych czynnościach. Przez zestaw manometrów możliwe jest bezpośrednie uzupełnienie ilości czynnika, lub też podłączenie stacji odzyskującej, która wykona bardziej złożone operacje. Manometry możemy zakupić np. tutaj: https://www.coolstore.pl/pol_m_NARZEDZIA_Narzedzia-pomiarowe_Manometry-457.html.

Właściwe czynności serwisowe

W przypadku konieczności naprawy lub wymiany pewnych elementów systemu, zazwyczaj konieczne jest jego otwarcie. To oznaczałoby wypływ czynnika (lub jego resztek) do atmosfery, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Zwykle nawet w przypadku rozszczelnienia, we wnętrzu przewodów pozostanie jakaś resztka gazu. Jego ilość wykażą manometry chłodnicze, które należy podłączyć na samym początku prac. Następnie do przewodu serwisowego dołączamy stację odzyskującą, która odessie pozostałą część czynnika. Na wskaźnikach kontrolujemy, czy ciśnienie spadło do zera. Dopiero wtedy można rozkręcić przyłącza i rozpocząć właściwe prace. Po ich wykonaniu konieczne jest ponowne nabicie systemu gazem. Najpierw jednak należy wykonać próżnię, by usunąć wszelką wilgoć oraz powietrze. Manometry chłodnicze podłącza się wtedy do specjalnej pompy próżniowej, lub też powyższą czynność wykonuje sama stacja odzyskująca. Samo uzupełnianie czynnika chłodniczego jest czynnością wymagającą dużego doświadczenia. Trzeba bowiem wprowadzić go do układu tyle, by znalazł się on w swojej delikatnej równowadze. Ilość nabitego gazu można odczytać dzięki wzroście ciśnienia na zestawie manometrów. Będzie ona bardzo mocno zależna od temperatury otoczenia, dlatego serwisant musi wziąć mnóstwo zmiennych pod uwagę. Przede wszystkim jednak nie obędzie się bez wskaźników chłodniczych oraz stacji odzyskiwania, które są absolutną podstawą podczas pracy z jakimkolwiek układem klimatyzacji.