Przedszkole językowe - czy warto?

W naszym kraju w okresie ostatnich kilkunastu lat pojawiło się wiele przedszkoli językowych, gdzie dzieci, a właściwie rodzice, otrzymują możliwość nauki dziecka ich pierwszego obcego języka, jest to najczęściej język angielski. Najwięcej tego typu przedszkoli lokuje się w dużych miastach, gdzie zdecydowanie zwiększa się frekwencja w przedszkolu, rośnie presja rodziców oraz funkcjonują obiektywne możliwości sfinansowania pobytu w przedszkolu językowym. Oprócz języka angielskiego rodzice znajdą też przedszkola, gdzie językiem wiodącym jest francuski, włoski czy niemiecki. Jednak zanim pośle się dziecko do takiego przedszkola warto przemyśleć czego tak naprawdę się oczekuje i jakie mierniki dla potwierdzenia swojej decyzji będzie się uznawało.

przedszkole językoweJak działa przedszkola językowe?

Przedszkole językowe, w zakresie nauki języka obcego, realizuje opracowaną z góry strategię. Najczęściej wygląda ona w ten sposób, że każdą grupą dzieci opiekuje się dwóch wychowawców, z których jeden komunikuje się z dziećmi w języku ojczystym a drugi w obcym. Zwykle jest to obcokrajowiec, dla którego nauczany język jest ojczystym, czasem absolwent filologii obcej lub lektor z uprawnieniami do nauczania dzieci. Wychowawca grupy przedszkolnej władający językiem polskim to metodyk czy też nauczyciel nauczania początkowego lub wykwalifikowany opiekun przedszkolny. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu w każdych zajęciach uczestniczą obaj wychowawcy a dziecko, w trakcie zabawy, poznaje równocześnie słownictwo polskie oraz adekwatne z języka obcego.

Imersja - metoda nauczania w przedszkolu językowym

Przedszkole językowe

zwykle stosuje w nauczaniu języka obcego metodę imersji, czyli upraszczając, całkowite zanurzenie się dziecka w treści obcego języka. Dziecko w żadnym momencie nie uczy się, w powszechnym znaczeniu tego słowa, ono chłonie wiedzę zupełnie dla siebie niezauważalnie, gromadzi słownictwo bez świadomości odrębnego pochodzenia terminów. Bardzo często na zadane pytanie: jak nazwa danego przedmiotu brzmi np. po angielsku, nie będzie umiało odpowiedzieć. Dziecko bowiem nie przyswaja odrębności znaczeń, ale ich równoznaczność. A to powoduje traktowanie terminów w języku obcym całkowicie równolegle. Najważniejszą zaletą pobytu dziecka w przedszkolu językowym nie jest nawet znajomość słówek w języku obcym, ponieważ tę ilość w późniejszym wieku przyswoi ono sobie zupełnie bez problemu, ale otwartość na inność, przeczucie bardziej niż rozumienie, że istnieje coś więcej niż znany nam z domu świat.